Termeni și condiții

1. DEFINIȚII


Mindcode – este denumirea comercială a S.C. Mindcode SRL, având urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 33789220, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J23/3282/2014, cu sediul social în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, B-dul Paradisul Verde nr. 12, camera1, etaj 1, județul Ilfov, Romania. Tel.: 0722.363.969, e-mail: contact@mindcode.ro, cu site-ul aferent www.mindcode.ro
Vânzător – societatea S.C. Mindcode SRL
Utilizator – orice persoană fizică/juridică care accesează Site-ul (indiferent dacă își creează cont de utilizator sau nu).
Cumpărător – persoană fizică/juridică care efectuează o Comandă.
Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Cumpărător își face Cont în Site și poate adăuga Conținut în anumite secțiuni ale Site-ului. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător și istoricul său în Site (comenzi, facturi fiscale, date personale etc.).
Site – domeniul www.mindcode.ro și subdomeniile acestuia.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Produse și Servicii – orice Produs sau Serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului incheiat.
Produsele și Serviciile Mindcode - cursurile online regăsite în secțiunea „cursuri”, programe de evaluare, choaching, consultanță.
Contract – reprezintă contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător, cu (offline) sau fără (online) prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. De asemenea, reprezintă o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze (de comun acord cu Clientul) Produsele și/sau Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Produse și/sau Servicii, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Conținut
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor/Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Document – prezentele Termene și Condiții.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

2. INTRODUCERE


Aceste Termene și Condiții vă obligă pe dvs., compania pe care o reprezentați și compania care v-a înregistrat la termenele și condițiile stabilite privind utilizarea Site-ului și a aplicațiilor conexe, serviciilor sau altor oferte de pe Site (în mod colectiv denumite „Produsele și Serviciile” noastre). Utilizând oricare dintre Produsele și Serviciile Mindcode sau creându-vă un cont, sunteți de acord să respectați termenele și condițiile Mindcode. Dacă nu sunteți de acord cu toți acești termeni, nu utilizați serviciile Mindcode. Acceptări parțiale nu sunt admise. Utilizarea Produselor și/sau Serviciilor reprezintă acceptarea dvs. tacită și/sau expresă, dupa caz.
Utilizarea Produselor și Serviciilor Mindcode, respectiv acționarea comenzilor de contractare a ofertelor, presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declaratie privind îndeplinirea următoarelor condiții:
(i) împlinirea vârstei de 18 ani;
(ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și
(iii) acceptarea deplină a prevederilor din acește Termene și Condiții.
Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea Site-ului.
Mindcode își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui Site, precum și Termenele și Condițiile de folosire, sau să-si întrerupă disponibilitatea în orice moment, fără niciun fel de notificare prealabilă.
Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Mindcode, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
Mindcode poate publica pe Site informații despre Produse și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Mindcode are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.
Mindcode poate include legături (link-uri) către Site-uri ale unor terțe părti care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legatură către alte Site-uri nu este o aprobare a acestora și declarați că sunteți de acord ca Mindcode și oricare dintre firmele asociate cu Mindcode, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.
Comunicarea cu Mindcode se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site.
În caz de divergeță sau neînțelegeri între Mindcode și Utilizator/Cumpărător, se vor aplica Termenele și Condițiile valabile la momentul accesării Site-ului.

3. UTILIZATORI / CUMPARATORI


Accesarea Site-ului și utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din Site creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării Site-ului.
Ca și Utilizator/Cumpărător declarați în mod expres următoarele:
• Ați citit, ați înțeles și sunteti de acord cu privire la prețurile serviciilor și modalitațile și condițiilor de plată așa cum sunt definite în aceste Termene și Condiții, înainte de a utiliza Serviciile noastre sau de a vă înregistra pentru un curs.
• Aveti vârsta de peste 18 ani.
• În utilizarea acestui Site și/sau pentru contractarea Produselor și/sau Serviciilor din Site sunteti de acord să:
(i) Nu utilizați Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod;
(ii) Nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de harțuire sau ilegale;
(iii) Nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal;
(iv) Nu amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane;
(v) Nu utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane;
(vi) Încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altei persoane;
(vii) Nu colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail;
(viii) Nu faceți reclamă sau să nu oferiți cumpararea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Mindcode permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau produse prevazută explicit;
(ix) Nu ve prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane;
(x) Nu încalcați legile sau regulamentele în vigoare;
(xi) Nu accesați/utilizați Site-ul/Produsele și/sau Serviciile în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar putra duce la interferența cu altă parte care utilizeaza și beneficiază de Site/Produse și/sau Servicii;
(xii) Nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de munca sau al executării unui acord de confidențialitate;
(xiii) Nu încercați să obtineți acces neautorizat la oricare dintre Produse și/sau Servicii, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/Produse și/sau Servicii prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace.
• Nu veți copia, modifica, reprograma, reproduce, distribui, afișa în mod public, difuza public, comunica publicului, crea lucrări derivate, defăima, păta sau mutila conținutul, serviciile, cursurile sau conținutul trimis, fără acordul Mindcode.
• Nu veți interpune o altă persoană și nu veți obține acces neautorizat la contul unei alte persoane.
• Nu veți introduce niciun virus, spyware, orice alt cod, fisier sau program al computerului care poate sau este destinat să deturneze funcționarea oricărui echipament hardware, software, echipament de telecomunicații sau orice alt aspect al Serviciilor sau operațiunilor acestora. De asemenea, nu veți utiliza un robot sau alt mijloc automat de orice fel pentru a accesa Produsele și/sau Serviciile noastre.
• Utilizatorul va folosi pentru accesarea și utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme si programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Mindcode a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse în proiect pentru accesarea/furnizarea prin internet ("online") a Produselor și Serviciilor sale, Mindcode nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator/Cumpărător cu interfața tehnică inclusă în Site pentru accesarea/furnizarea online a Produselor și Serviciilor.
• Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare ale Site-ului, Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă să verifice la momentul fiecarei accesări Termenele și Condițiile de utilizare ale Site-ului. Utilizarea Site-ului dupa accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.
• Orice încălcare a acestor Termene și Condiții poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului/Cumpărătorului și/sau la suspendarea Contului de Utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

4. CONT UTILIZATOR


Produsele și/sau Serviciile comercializate prin intermediul site-ului Mindcode pot fi utilizate numai prin înregistrarea și crearea unui cont de utilizator pe portal, care presupune furnizarea unor informații personale referitoare la nume, cod numeric personal, adresa, adresa de email și număr de telefon, sau datele de identificare ale persoanei juridice.
Sub incidența acestor termene, în calitate de utilizator, sunteți de acord să furnizați aceste informații. În cazul furnizării de informații false sau care nu sunt de actualitate, responsabilitatea vă aparține exclusiv dvs.
Pentru a utiliza sau achiziționa anumite Produse și/sau Servicii va trebui să vă înregistrați și să obtineți un cont și o parolă. Când vă înregistrați, informațiile pe care ni le furnizați în timpul procesului de înregistrare sunt confidențiale și ne vor ajuta să ne adaptam conținutul, serviciile și gestionarea rețelei. Afla mai multe informații despre cum gestionam aceste date personale în secțiunea “Politica de prelucrare a datelor personale”.
Sunteti singurul responsabil pentru păstrarea confidențialitatii contului dvs., a numelui de utilizator și a parolei dvs. și pentru toate activitățile asociate cu sau care apar în contul dvs. Declarați în mod expres că informațiile Contului dvs. vor fi corecte în orice moment.
Trebuie să ne comunicați imediat:
a. Orice utilizare neautorizată a Contului dvs. și orice altă încălcare a securității;
b. Să vă asigurați că ați ieșit din Contul dvs. la sfârșitul fiecărei utilizări.
Înțelegeți și acceptați că nu putem răspunde și nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau dauna cauzată de neîndeplinirea de către dvs. a cerințelor de mai sus sau ca urmare a utilizării Contului dvs., cu sau fără cunoștința dvs., notificându-ne accesul neautorizat la contul dvs.
Nu puteți transfera Contul dvs. la nicio altă persoană și nu puteți utiliza contul altcuiva. În cazurile în care ați autorizat sau ați înregistrat o altă persoană, inclusiv un minor, să utilizeze Contul dvs., sunteți pe deplin răspunzător pentru:
a. Comportamentul online al unui astfel de Utilizator/Cumpărător;
b. Controlul accesului și utilizării Produselor și Serviciilor de către Utilizator/Cumpărător;
c. Consecințele unei utilizări abuzive.
Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfatuit să nu ramână logat în Cont și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

5. COMANDA ONLINE


(i) Utilizatorul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Cursului/Cursurilor dorit/dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Curs este disponibil pentru achiziție dacă nu se menționează altfel în descrierea sa. Adăugarea unui Curs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Cursului.
(ii) Pentru a achiziționa un program personalizat de evaluare de personal, consultant, recrutare, dezvoltare organizatională sau coaching personal – deci pentru a achiziționa unul sau mai multe Servicii oferite de Mindcode, pentru care nu există pe Site posibilitatea de a face comandă online, contactați-ne la contact@mindcode.ro și vom adapta prețul și comanda în funcție de nevoile și specificațiile dvs.
(iii) Prin finalizarea Comenzii online Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.
(iv) Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Mindcode poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Mindcode, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
(v) Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Produse și/sau Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.
(vi) În cazul în care un Produs sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Mindcode, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Mindcode a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
(vii) Mindcode poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata pretinde celeilalte daune-interese, în urmatoarele cazuri:
a. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului sau a tranzacției;
b. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Mindcode;
c. datele furnizate de către Utilizator/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
(viii) Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la un Produs sau Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul primește acces la acest Produs sau Serviciu comercializat de Mindcode.
(ix) În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trimite un email în termenul menționat mai sus, la adresa de e-mail contact@mindcode.ro prin care își va exprima intenția de a renunța la Produs sau Serviciu, precum și motivele care stau la baza acestei decizii.
(x) În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, iar Comanda este achitată, Mindcode va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Mindcode de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin restituire în contul bancar al Utilizatorului/Cumpărătorului, în baza datelor furnizate de acesta.
(xi) Vă rugăm să rețineti că în cazul în care credem că abuzați de politica noastră de rambursare în conformitate cu propria noastră discreție, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a va anula Contul și de a refuza sau de a restricționa orice utilizare curenta sau viitoare a Produselor și/sau Serviciilor noastre, fără nicio răspundere față de dvs.
(xii) Sunt exceptate de la dreptul de restituire:
a. Contravaloarea Produselor și/sau Serviciilor Mindcode, dupa prestarea completă a serviciilor sau dupa depasirea termenului de 14 zile calendaristice de la achitarea Produsului sau Serviciului. Prin aceste Termene și Condiții Cumpărătorul declară că a luat la cunoștință faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de catre Mindcode, sau dacă s-a depășit termenul de 14 zile calendaristice de la achitarea respectivului Produs sau Serviciu.
b. Furnizarea de Servicii adaptate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar pentru acesta.

6. PLĂȚI


Cursurile Mindcode (regăsite în secțiunea „cursuri”) pot fi achiziționate prin intermediul site-ului prin plată online sau prin transfer bancar cu ordin de plată.
Serviciile Mindcode (programe de evaluare, recrutare, choaching, consultanță) pot fi achiziționate momentan doar prin transfer bancar în urma unei cereri din partea dvs. adresată telefonic la 0722.363.969 sau la adresa de email contact@mindcode.ro și a unui contract semnat între Mindcode si Cumpărător.
Dacă alegeți să accesați și să utilizați Produsele și Serviciile noastre care implică plata unei taxe, atunci sunteți de acord să plătiți și să fiți responsabil pentru plata acestei taxe și a tuturor taxelor asociate cu accesul sau utilizarea lor.
De asemenea, putem bloca accesul la Produsele și/sau Serviciile noastre în asteptarea încasării oricăror sume datorate de dvs. către Mindcode.
Vânzătorul/Mindcode va emite și transmite către Cumpărător o factură pentru Produsele și/sau Serviciile achiziționate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.
Pentru motive justificate, Mindcode își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Mindcode. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul ne poate contacta la adresele din secțiunea “Contact” din Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A., S.C. Mindcode SRL nefiind plătitoare de TVA.
În cazul plăților online Mindcode nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
Mindcode operează plățile online prin intermediul companiei globale de plăți EuroPayment Services SRL.
În niciun moment Mindcode sau EuroPayment Services SRL taxează sau încaseaza vreun fel de comision sau taxă pentru plata prin card, online. Folosind metoda de plată "Online prin card bancar" acceptați să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastra în pagina securizată a procesatorului de plăți.
Dacă furnizați informații cu privire la cardul de credit pentru a plăti, atunci reprezentați și garantați că sunteti autorizat să furnizați astfel de informații.
Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastra nu este transferată sau stocată, la niciun moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualize, ori de câte ori este cazul, datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.
Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de către Mindcode, putându-le salva și arhiva la randul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îșî exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Mindcode în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@mindcode.ro
În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfatuit să nu ramână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).
În termen de 3 (trei) lunim de la achiziționarea unui Produs sau Serviciu, Cumparatorului i se va solicita un feedback legat de Produsul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la îmbunătățirea experienței altor posibili Utilizatori/Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Produse și Servicii și în detalierea cat mai completă a caracteristicilor Produselor și/sau Serviciilor.

7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


8. POLITICA DE COOKIES


9. NOTIFICĂRI


În momentul în care, Utilizatorul/Cumpărătorul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Utilizatorul/Cumpărătorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
a. prin contactarea Mindcode în acest sens, la adresa contact@mindcode.ro;
b. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Mindcode;
Renunțarea la primirea Newslettere-lor, nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
Utilizând Produsele și/sau Serviciile noastre sau comunicând cu Mindcode, sunteți de acord că Mindcode poate comunica cu dvs. în mod electronic cu privire la problemele de securitate, confidențialitate și administrative legate de utilizarea de către dvs. a Produselor și/sau Serviciilor sau a acestor Termene. Dacă Mindcode află de o încalcare a sistemului de securitate, Mindcode poate încerca să vă notifice în mod electronic prin postarea unei notificări prin intermediul Site-ului sau prin trimiterea unui e-mail către dvs. și aveți dreptul legal de a primi acest anunț în scris. Pentru a primi o notificare scrisă privind încălcarea securității, vă rugăm să ne scrieți la contact@mindcode.ro. Notificarea va fi considerată dată la douăzeci și patru de ore după trimiterea e-mailului, cu excepția cazului în care partea trimisă este informată că adresa de e-mail este nevalidă. În mod alternativ, Mindcode vă poate da o notificare legală prin poșta la o adresă poștală, dacă este furnizată de dvs. În acest caz, notificarea va fi considerată dată la trei zile de la data expedierii.
În termen de 3 (trei) luni de la achiziționarea unui Produs sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita un feedback legat de Produsul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la îmbunătățirea experienței altor posibili Utilizatori/Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Produse și Servicii și în detalierea cat mai completă a caracteristicilor Produselor și/sau Serviciilor.

10. CONȚINUT


Toate programele, tehnologia, design-urile, materialele, informațiile, comunicările, textele, grafica, legăturile, arta electronică, animațiile, ilustrațiile, clipurile audio, clipurile video, fotografiile, imaginile, inclusiv selecția și aranjamentul acestora este „Conținut”. În cazul în care Mindcode vă furnizeaza conținut legat de Produse și/sau Servicii și/sau Site, acesta se numește „Conținutul companiei”.
Conținutul companiei este integral proprietatea Mindcode și a furnizorilor săi, sau ale unor terțe părți și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
Nu puteți reproduce, distribui, transmite, aloca, vinde, difuza, închiria, împărtăși, împrumuta, modifica, adapta și/sau edita Conținutul fără permisiunea noastra. Folosirea fără acordul Mindcode a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.
Mindcode poate oferi Utilizatorului/Cumpărătorului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale Site-ului.
Mindcode își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul publicat/furnizat prin intermediul Site-ului (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.).
Mindcode respectă proprietatea intelectuala a altora și îa în serios protecția drepturilor de autor și a altor proprietăți intelectuale și le cerem Utilizatorilor Site-ului/Cumpărătorilor Produselor și/sau Serviciilor noastre să facă același lucru. Activitatea de infracțiune nu va fi tolerată pe sau prin intermediul Site-ului.
• Politica de proprietate intelectuală a Mindcode este:
(i) să elimine materialul pe care îl crede, cu bună-credință, că încalcă proprietatea intelectuală a unui terț prin faptul că este disponibil prin intermediul Site-ului;
(ii) să elimine orice Conținut trimis pe Site pentru care s-a primit vreo notificare în acest sens.
Mindcode are libertatea de a rezilia contul oricărui Utilizator/Cumpărător după primirea unei singure notificări a încălcării pretinse sau după determinarea proprie a Mindcode.
• Procedura de raportare a încălcării dreptului de proprietate intelectuală:
În cazul în care considerați că orice Conținut pus la dispoziție pe sau prin intermediul Site-ului a fost utilizat sau exploatat într-un mod care încalcă un drept de proprietate intelectuală pe care îl dețineți sau îl controlați, vă rugăm să ne trimiteți cu promptitudine o notificare. Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a trimite o reclamație de încălcare a mărcii comerciale este să trimiteți un anunț care conține următoarele informații la adresa noastră de email: contact@mindcode.ro. Rețineți că o copie a notificării dvs. va fi trimisă părții care a postat conținutul pe care îl raportați.
Atenționarea dvs. trebuie să includă în mod substanțial următoarele:
(i) o semnatură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului operei (actelor) despre care se presupune că a fost încălcat;
(ii) identificarea lucrărilor sau materialelor care au fost încălcate sau, în cazul în care mai multe lucrări sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări;
(iii) Identificarea materialului specific care se presupune că încalcă sau care face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau la care urmează a fi dezactivat accesul și informații suficient de rezonabile pentru a permite Mindcode să localizeze materialul;
(iv) Informații suficiente pentru a permite Mindcode să vă contacteze, cum ar fi o adresă fizică, un numar de telefon și/sau o adresă de e-mail la care ați putea fi contactați;
(v) O declarație conform căreia aveți convingerea că folosirea materialului în modul în care se prezintă nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege;
(vi) Dacă este cazul, o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului un drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.
Trebuie să vă consultați cu avocatul dvs. și/sau să consultați legislația aplicabilă pentru a vă confirma obligațiile de a furniza o notificare valabilă privind încălcarea revendicată.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII


Utilizarea Site-ului se face în condițiile prezente și "CA ATARE", respectiv "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL".
Mindcode și entitățile asociate cu Mindcode, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere directă, indirectă sau aferenta și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legatură cu utilizarea Site-ului.
Mindcode nu declară și nu oferă nicio garanție ca Site-ul va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerințe și nici că funcționalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că proiectul, produsele din cadrul proiectului sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect.
Mindcode și/sau entitățile asociate cu Mindcode își rezervă dreptul de a vă refuza oricând accesul la orice oferta aferentă produselor și de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a Site-ului.
Mindcode și/sau entitătile asociate cu Mindcode își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicare și/sau de utilizare a Produselor și/sau Serviciilor.
Mindcode își rezervă dreptul de a rezilia, suspenda, modifica sau șterge, la propria noastră discreție, orice:
(i) Conținut trimis, conținutul companiei, conținutul cursurilor sau orice alt serviciu;
(ii) Accesul dvs. la Produsele și/sau Serviciile noastre sau la Contul dvs., dacă încălcați oricare dintre aceste Termene și condiții sau oricare dintre politicile noastre aplicabile, așa cum este postat pe Site-ul nostru, periodic. Mindcode poate lua măsuri imediat fără o notificare prealabilă a dvs. Dacă luăm măsuri în conformitate cu aceasta secțiune, nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru niciunul dintre Produsele și/sau Serviciile pe care le-ați achiziționat și nici pentru altă utilizare a Serviciilor noastre asociate Contului dvs. Pentru a evita orice îndoială, înțelegeți și sunteti de acord că nu veți fi despăgubiți și nici nu veți fi eligibili pentru nicio rambursare în niciun caz pentru orice astfel de acces pierdut la Produsele și/sau Serviciile noastre, incluzând, fără limitare, cursurile pe care le-ați achiziționat.
Puteți întrerupe utilizarea Site-ului nostru în orice moment, fie prin încetarea accesului la acestea, fie/și prin ștergerea Contului dvs. Nu avem nicio obligație de a păstra Contul dvs. sau conținutul trimis pentru orice perioadă care depășește ceea ce poate fi impus de legea aplicabilă.

12. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea Site-ului Mindcode, Utilizatorul își exprimă acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Mindcode și/sau firmele asociate cu Mindcode, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legatură cu orice încălcare a acestor Termene și condiții, pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Mindcode sau a oricăror firme asociate cu Mindcode, inclusiv a angajaților, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terță parte și care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a Site-ului și/sau din transmiterea oricărui element de conținut transmis prin intermediul Site-ului, incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de catre Mindcode sau de către firmele asociate cu Mindcode.

13. ÎNTREGUL ACORD


Aceste Termene și condiții și orice politică aplicabilă pentru dvs., postate pe Site-ul nostu constituie întregul acord între părți cu privire la obiectul prezentului acord și înlocuiește toate acordurile scrise sau orale anterioare încheiate între părți cu privire la acest subiect.

14. NULITĂȚI


Dacă oricare dintre clauzele acestor Termene și condiții va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlaturat(ă), iar restul clauzelor (Termenelor și condițiilor) vor ramâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenele și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiti/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotararea judecatorească de declarare a nulității are efect juridic.

15. FORȚĂ MAJORĂ


Niciuna dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu înceteaza, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. LEGEA APLICABILĂ & INSTANȚA DE JUDECATĂ


Aceste Termene și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Bucuresti, România.